Nasza strona używamy plików cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Nasza
Polityka Prywatności AKCEPTUJĘ
O stowarzyszeniu

Misją Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie naszych partnerów - rolników, przedsiębiorców a także samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz w tym głównie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje zasięgiem działania obszar całego kraju. Jesteśmy aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

Posiadamy odpowiednią bazę materialną (wyposażenie w sprzęt, systemy łączności i oprogramowanie) oraz merytorycznie przygotowany zespół doświadczonych ekspertów. Ponad to współpracujemy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich działającym przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Dokumenty do pobrania:
1. STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)
2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF)

AGROPLUS


AGROPLUS+

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów kompleksowo: od zapoznania się z możliwością pozyskania środków dla klienta, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych celem pozyskania finansowania z programów dotacyjnych do rozliczenia końcowego inwestycji.

Komu pomagamy?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz podmiotów z sektora rybackiego.


Gwarantujemy rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Z myślą o czasie naszych klientów przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem tj. monitorujemy realizację, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi i dokonujemy końcowego rozliczenia.


Zajmujemy się pomocą w pozyskaniu dofinansowania w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach takich programów jak:
Fundusze Europejskie   PROW 2014-2020
Fundusze Europejskie   PO RYBY 2014-2020
Fundusze Europejskie   Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie   Infrastruktura i Środowisko
Fundusze Europejskie   Wiedza Edukacja Rozwój
Fundusze Europejskie   Polska Cyfrowa
Fundusze Europejskie   Polska Wschodnia
Fundusze Europejskie   Europejska Współpraca Terytorialna
Fundusze Europejskie   Programy Regionalne dla województw:

dolnośląskie,     kujawsko-pomorskie,     lubelskie,     lubuskie,     łódzkie,
małopolskie,     mazowieckie,     opolskie,     podkarpackie,     podlaskie,     pomorskie,
śląskie,     świętokrzyskie,     warmińsko-mazurskie,     wielkopolskie,     zachodniopomorskie.

Doświadczenie

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców obejmuje swoją działalnością obszar całego kraju. Posiadamy osobowość prawną i możemy być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dysponujemy odpowiednim zapleczem biurowym, jak i merytorycznie przygotowanym zespołem doświadczonych ekspertów. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców zrealizowało dotychczas szereg projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach takich programów jak:
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
jak również korzystając ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Rozwoju oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Bieżąca działalność Stowarzyszenia polega na świadczeniu usług doradczych w zakresie pozyskania funduszy unijnych.
Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia objęliśmy pomocą ok. 10000 podmiotów.

Nasi Partnerzy

Aktualności

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje cykl szkoleń

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje cykl szkoleń dla kandydatów na:

 1. Inspektora Rolnictwa Ekologicznego

  Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu produkcji ekologicznej, w tym znajomość przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, Główny Inspektor JHARS dokonuje wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego.

 2. Inspektora Sytemu Integrowanej Produkcji Roślin

  W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycie uprawnień Inspektora IP - nowoczesnego systemu jakości żywności, wykorzystującego w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Terminy szkoleń:
 1. 16.09.2023 r. – Rolnictwo Ekologiczne
 2. 30.09.2023 r. – Rolnictwo Ekologiczne i system Integrowanej Produkcji
Miejsce szkolenia:
Sala konferencyjna, ul. Towarowa 9 10-416 Olsztyn (budynek Agromy)
Czas trwania szkolenia:
 1. 16.09.2023 r. – 10:00 – 14:00
 2. 30.09.2023 r. – 10:00 – 16.00
Koszt szkolenia:
350 zł brutto za jedno szkolenie
Więcej informacji pod numerami telefonów:
Pytania merytoryczne dotyczące Rolnictwa Ekologicznego – 604 587 858
Pytania merytoryczne dotyczące Integrowanej Produkcji – 604 720 550
Kwestie organizacyjne - 89 534 44 50
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@agroplus.pl do 14.09.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy.doc


II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia

Po konferencji partnerzy stworzyli przygotowali także materiał informacyjny z poszczególnych wykładów przedstawionych podczas konferencji, który mogą Państwo pobrać na własny użytek:

Material_informacyjny_II_FORUM.pdf


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.” Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.

Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego w konferencji na temat zmian w rolnictwie w kontekście Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców. Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat
Konferencja "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?"

W dniach 17-18 października w Sile k. Olsztyna Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia oraz Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+ zorganizowało konferencję w ramach operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Celem operacji był udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji wypracowano wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem operacji jest też rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji jest zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki podczas dwudniowej konferencji pomiędzy ponad 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji (W-MIR, LGD "Południowa Warmia" oraz Stowarzyszenie Doradców), w tym rolnikami, doradcami, a także przedstawicielami innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego m.in. ARiMR, KOWR, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym efektem długofalowym jest rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób przez uczestników konferencji oraz poprzez materiał informacyjny.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: Informacje o konferencji

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat
Konferencja "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?"

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.

Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji mają zostać wypracowane wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat

Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie podpisało umowę nr 57/2021/US/DZP/POWR w dniu 22.02.2021 r. na przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na temat szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) składających się z 7 zadań można znaleźć w broszurze informacyjnej zamieszczonej w formie PDF: Informacje OgólneMateriały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
2. Plakat
3. Raport z badań na temat "Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich"
Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji pt.: „WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”,

realizuje badania, których efektem będą opracowane raporty dotyczące takiej problematyki, jak:
1. Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu
2. Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody”
3. Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji
4. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym
5. Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu
6. Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim
Badania są realizowane na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem operacji jest poznanie determinant i stanu zaawansowania procesu formowania się systemu przyczyniającego się do wdrażania dwóch wybranych inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Cele szczegółowe operacji obejmą:
1) Ocenę poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych w regionie.
2) Poznanie skali, zakresu i kierunków rozwoju różnych form współpracy w sektorze gospodarki żywnościowej.
3) Poznanie uwarunkowań mających wpływ na poprawę jakości żywności i oszczędzania zasobów wody.
4) Ocenę stanu i możliwości rozwoju wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony zasobów środowiska przyrodniczego oraz aktywności mieszkańców wsi w sferze wykorzystania zasobów wody.
5) Ocenę stanu i możliwości wdrażania na obszarach wiejskich wybranych działań mających związek z dwoma wybranymi specjalizacjami regionu, w tym z ekonomią wody i żywnością wysokiej jakości.

Efektem operacji - prowadzonych badań i sporządzonej analizy oraz konferencji - będzie wyposażenie przedstawicieli samorządów lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się problemami lokalnego rozwoju, a także przedsiębiorców wybranych sektorów, rolników oraz przedstawicieli środowiska naukowego w nową wiedzę pozwalającą na podejmowanie i wdrażania takich rozwiązań, które będą bardziej precyzyjnie niż dotychczas wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu na jego obszarach.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Raport z badań na temat "Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich"
Urban Garden 2.0

Projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie młodzieży "Urban Garden 2.0"
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Numer projektu: 2020-2-HU01-KA205- 078917
Początek projektu: 01-09-2020 - Koniec: 31-03-2022

Rok 2020 r. jest początkiem nowej dekady w kierunku realizacji strategii europejskiego zielonego ładu i powinny być podejmowane rzeczywiste działania skoncentrowane na kwestiach środowiskowych. Jest to obiecująca inicjatywa, ale w perspektywie krótkoterminowej pozostaje wiele do zrobienia w trybie pilnym. Musimy stale przypominać, że cele środowiskowe muszą być stale obecne w naszej agendzie gospodarczej, politycznej i społecznej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i osobistym. Młodzież musi być bardziej ambitna, aby podjąć działania w celu wdrożenia innowacyjnych podejść, dbać i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości. W gospodarce o obiegu zamkniętym musimy inspirować i przygotować młodzież do życia w zrównoważonym rozwoju i harmonii z naszym środowiskiem na szczeblu lokalnym i globalnym.

Projekt partnerstwa strategicznego "Urban Garden 2.0" to współpraca między organizacjami młodzieżowymi z Węgier, Włoch, Polski, Holandii i Szwecji. Partnerzy tego projektu są zgodni, że młodzież a w szczególności ich liderzy, pracownicy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą odgrywać ważną rolę we wdrażaniu europejskiego zielonego ładu, a ich potencjał musi zostać wzmocniony.

Szczegółowe cele projektu to:
- podniesienie świadomości na temat ogrodnictwa miejskiego i wyzwań środowiskowych oraz zmiany klimatu wśród młodzieży;
- rozwijanie kompetencji niezbędnych do zrównoważonego podejścia do życia wśród młodzieży;
- opracowanie metodologii nabywania miejskich umiejętności ogrodniczych;
- testowania innowacyjnych praktyk z krajów projektu poprzez wdrożenie ich w bazie projektu "zielona platforma";
- opracowanie młodzieżowej miejskiej platformy ogrodniczej, która spełnia obecne potrzeby młodzieży, działaczy i liderów młodzieżowych (np. w celu oszczędzania zasobów, wspierania zielonego wzrostu, rozsądnych wyborów odnośnie zrównoważonej żywność i mobilności);
- wzmocnienie poczucia inicjatywności młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, oraz wspieranie lokalnych społeczności dające instrument do rozpoczęcia nowego kroku od protestu do działania.

Elementy projektu:
1. Trzy spotkania projektowe: spotkanie inauguracyjne – on-line, spotkanie śródokresowe na Węgrzech, spotkanie podsumowujące – on-line.
2. Rozwój dwóch rezultatów prac intelektualnych:
1) Koncepcja ogrodnictwa miejskiego młodzieży,
2) Młodzieżowa miejska platforma ogrodnicza.
3. Cztery wydarzenia upowszechniające (w Szwecji, Holandii, na Węgrzech, we Włoszech).

Głównymi uczestnikami działań w ramach projektu będzie młodzież z organizacji partnerskich, pracownicy młodzieżowi i liderzy, wolontariusze, którzy pracują z młodzieżą na co dzień i stosują nieformalne metody kształcenia, aktywni w tematyce projektu, a także młodzież ze środowisk migracyjnych/uchodźców.

Projekt jest koordynowany przez Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Węgry i współfinansowany z Pogramu Unii Europejskiej: Erasmus+.

O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych

Projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych "Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych"
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji.
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-082273
Początek projektu: 01-11-2020 - Koniec: 31-10-2022

Celem partnerstwa jest zaprojektowanie i opracowanie Proinnowacyjnej Wielofunkcyjnej Platformy Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych (PIMP-VET) oraz zastosowanie platformy w kształceniu i szkoleniu zawodowym w zakresie nauk rolniczych w okresie 24 miesięcy. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania zastosowane na platformie, w nowatorski sposób zaprezentujemy wybrane kwalifikacje zawodowe, uwzględniając ich różnorodność oraz niezbędne metody nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej.

Wprowadzenie nowych metod i narzędzi kształcenia zawodowego umożliwi praktykom, instruktorom i słuchaczom praktyczną współpracę, w praktyce skuteczniejszą i bardziej praktyczną niż konwencjonalna, a także bardziej wyrazistą i wydajną niż tradycyjne zastosowanie technologii w nauczaniu.

Uczestnikami bezpośrednimi będą:
- Szkoły kształcące techników rolniczych, a także zainteresowane współpracą placówki kształcenia zawodowego o podobnym lub pokrewnym profilu;
- Firmy rolnicze zainteresowane odpowiednim przygotowaniem przyszłych pracowników do pracy w produkcji rolnej;
- inne placówki edukacyjne i szkoleniowe;

Projekt przewiduje:
1.Opracowanie metodologii przedstawiania kwalifikacji rolniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz niezbędnych metod nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej,
2. Zaprojektowanie systemu SHOW-VET od strony sprawności funkcjonalnej umożliwiającego prezentację zakresu Kwalifikacji oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do połączenia procesu nabywania kwalifikacji w akredytowanym podmiocie z dostępem on-line na stronie internetowej. 3. Rozwój systemu PIMP-VET z wykorzystaniem metod wdrażania produktów finalnych poprzez fazę planowania rozwiązania, testowanie i wdrażanie produktu finalnego,
4. Zaprojektowanie modelu użyteczności z jednoczesnym wdrożeniem na platformie SHOW-VET przez Wnioskodawcę i Partnerów projektu wybranych Kwalifikacji Zawodowych,
5. Zastosowania SHOW-VET w nauczaniu na kierunku rolnictwo.

Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie np. uatrakcyjnienie programu edukacyjnego, usprawnienie pracy jednostek dydaktycznych, podniesienie jakości kształcenia, stymulowanie uczenia się i pracy oraz pomoc kapitałowi ludzkiemu docierającemu do przedsiębiorstw stosujących podobne rozwiązania w praktyce gospodarczej i rolniczych procesach produkcyjnych.

Potencjalne długoterminowe korzyści takiego projektu obejmują możliwość dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. To także nauka praktycznych rozwiązań w edukacji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nawiązywaniu kontaktów, opracowywaniu lub przekazywaniu innowacji.

Elementy projektu:
1. 5 międzynarodowych spotkań projektowych.
2. Rozwój 5 rezultatów prac intelektualnych:
3. 2 wydarzenia upowszechniające (w Grecji, w Polsce).

Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej: Erasmus+ jest koordynowany przez Fundację Rodzice Szkole i realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Center For Vocational Training z Grecji, VsI Jaunimo ratas z Litwy i SAPS, n.o. ze Słowacji oraz Digital Break SP z o. o. z Polski.

O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe z dnia 14.06.2021 r.

Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu
14 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań oraz przygotowania raportu.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go czerwca 2021 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy opracowania raportu metodologicznego zawierającego wprowadzenie do tematyki badawczej, cel i zakres badania oraz narzędzi badawczych (6 kwestionariuszy wywiadu).
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 60 respondentów w obszarze inteligentnej specjalizacji "ekonomia wody", w tym wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy gospodarki komunalnej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 40 respondentów, właścicieli i osób wydzierżawiających instalacje lub ziemię na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 120 respondentów, przedstawicieli instytucji i organizacji funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa i obszarów wiejskich zainteresowani wdrażaniem inteligentnych specjalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 50 respondentów reprezentujących podmioty mające znaczenie w procesie podejmowania i rozwoju współpracy klastrowej w gospodarce żywnościowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 250 respondentów, rolników nt. oceny poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 80 respondentów nt. oceny stanu i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie studiów literatury przedmiotu, opracowanie wyników badań i ich przedstawienie w formie ekspertyz:

 1. Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu (min. objętość to 2 ark. wyd.)
 2. Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody” (min. objętość to 2 ark. wyd.)
 3. Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (min. objętość to 2,5 ark. wyd.)
 4. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym (min. objętość to 2 ark. wyd.)
 5. Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu (min. objętość to 3 ark. wyd.)
 6. Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (min. objętość to 3 ark. wyd.)
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i specjalistą w zakresie analizy statystycznej.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki.Zapytania ofertowe z dnia 06.09.2019 r.

Organizacja konferencji
09 Września 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go września 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Zapytanie ofertowe nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Zapytanie ofertowe nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.


Aktualizacja 30.09.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.Zapytania ofertowe z dnia 06.06.2019 r.

Eksperci do przeprowadzenia badań
06 Czerwca 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 20-go czerwca 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Zapytanie ofertowe nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Zapytanie ofertowe nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Zapytanie ofertowe nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.


Aktualizacja 21.06.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Protokół do zapytania ofertowego nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Protokół do zapytania ofertowego nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Protokół do zapytania ofertowego nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Protokół do zapytania ofertowego nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Protokół do zapytania ofertowego nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Protokół do zapytania ofertowego nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Protokół do zapytania ofertowego nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Protokół do zapytania ofertowego nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Protokół do zapytania ofertowego nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Protokół do zapytania ofertowego nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Transport
08 Września 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzelry realizacji 2-tygodniowych praktyk zagranicznych dla 36 osób w ramach projektu "Zawody przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-038140.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 r.

Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
09 Sierpnia 2017

Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, we współpracy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie oraz Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c., w okresie od 1.03.2017 r. do 15.11.2017 r. realizuje projekt pt.: „Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Celem prowadzonych studiów i analiz, w ramach operacji, jest zdiagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i tworzeniem partnerstw terytorialnych (trójsektorowych), jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Odbiorcami projektu, a jednocześnie uczestnikami badań są przedstawiciele sektorów życia społeczno-gospodarczego (w tym samorządy gmin i powiatów, LGD oraz inni przedstawiciele NGO i sektora gospodarczego, aktywni członkowie partnerstw terytorialnych), a także samorząd wojewódzki oraz instytucje naukowo-badawcze zajmujące się problemami funkcjonowania i rozwoju III sektora.

W załączeniu zapytania ofertowe dotyczące operacji:
Zap_1_2017-01_badania.docx - [DOCX]
Zap_2_2017-02_druk.docx - [DOCX]
Zap_3_2017_2.1_Redaktorzy.docx - [DOCX]
Zap_4_2017_2.2_autorzy_150.docx - [DOCX]
Zap_5_2017_2.3_Recenzenci.docx - [DOCX]Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2017 r.

Erasmus+
01 Lutego 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałóu,na potrzeby rezultatu pracy intelektualnei nr 2: [O2] Opracowanie materiałów szkoleniowych dla systemu e-learning w zakresie technik rolnictwa precyzyjnego i geoinformatyki na potrzeby projektu "Agro e-leatning" - rolnictwo precyzyjne z elernentami geoinformatyki realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017

Erasmus+
09 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałów na potrzeby rezultatu pracy intelektualnej nr 1: [O1] Zaprojektowanie systemu e-leaming do nauczania technik rolnictwa precyzyjnego oraz geoinformatyki (z bieżącym dostępem on-line) na potrzeby projektu o numerze 2016-1-PLOl-KA202-026754 "Agro elearning - rolnictwo precyzyjne z elemęntami geoinformatyki" realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 08.01.2017

Transport
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzeby 2 motlilności zagranicznych, 4-tygodniowych praktyk dla 42 osób (2 x 21 osób), w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu' finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 08.01.2017

Organizacja mobilności
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa turystyczna polegająca na organizacji mobilności zagranicznej dla 42 osób w Grecji, w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Kontakt

Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego jak i osobistych odwiedziń w biurze!

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
AGROPLUS+