Nasza strona używamy plików cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Nasza
Polityka Prywatności AKCEPTUJĘ
O stowarzyszeniu

Misją Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie naszych partnerów - rolników, przedsiębiorców a także samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz w tym głównie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje zasięgiem działania obszar całego kraju. Jesteśmy aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

Posiadamy odpowiednią bazę materialną (wyposażenie w sprzęt, systemy łączności i oprogramowanie) oraz merytorycznie przygotowany zespół doświadczonych ekspertów. Ponad to współpracujemy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich działającym przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Dokumenty do pobrania:
1. STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)
2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF)

AGROPLUS


AGROPLUS+

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów kompleksowo: od zapoznania się z możliwością pozyskania środków dla klienta, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych celem pozyskania finansowania z programów dotacyjnych do rozliczenia końcowego inwestycji.

Komu pomagamy?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz podmiotów z sektora rybackiego.


Gwarantujemy rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Z myślą o czasie naszych klientów przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem tj. monitorujemy realizację, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi i dokonujemy końcowego rozliczenia.


Zajmujemy się pomocą w pozyskaniu dofinansowania w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach takich programów jak:
Fundusze Europejskie   PROW 2014-2020
Fundusze Europejskie   PO RYBY 2014-2020
Fundusze Europejskie   Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie   Infrastruktura i Środowisko
Fundusze Europejskie   Wiedza Edukacja Rozwój
Fundusze Europejskie   Polska Cyfrowa
Fundusze Europejskie   Polska Wschodnia
Fundusze Europejskie   Europejska Współpraca Terytorialna
Fundusze Europejskie   Programy Regionalne dla województw:

dolnośląskie,     kujawsko-pomorskie,     lubelskie,     lubuskie,     łódzkie,
małopolskie,     mazowieckie,     opolskie,     podkarpackie,     podlaskie,     pomorskie,
śląskie,     świętokrzyskie,     warmińsko-mazurskie,     wielkopolskie,     zachodniopomorskie.

Doświadczenie

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców obejmuje swoją działalnością obszar całego kraju. Posiadamy osobowość prawną i możemy być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dysponujemy odpowiednim zapleczem biurowym, jak i merytorycznie przygotowanym zespołem doświadczonych ekspertów. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców zrealizowało dotychczas szereg projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach takich programów jak:
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
jak również korzystając ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Rozwoju oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Bieżąca działalność Stowarzyszenia polega na świadczeniu usług doradczych w zakresie pozyskania funduszy unijnych.
Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia objęliśmy pomocą ok. 10000 podmiotów.

Nasi Partnerzy

Aktualności

Szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie zaprasza na szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin (IPR) podstawowe/uzupełniające.

Celem szkolenia jest zapoznanie rolników z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi Integrowanej Produkcji Roślin oraz przygotowanie ich do prowadzenia uprawy w tym systemie. Przeznaczone jest dla producentów roślin sadowniczych, warzywnych oraz rolniczych.

Obejmuje ono szkolenia:
 • podstawowe, w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (45 min.), przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniu oraz
 • uzupełniające, w wymiarze 7 godzin lekcyjnych (45 min.), przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.
Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć wykładowych oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem stosownych urządzeń. W wyniku realizacji szkolenia podstawowego, uczestnik powinien uzyskać wiedzę na temat:

 1. Przepisów prawnych w zakresie IPR;
 2. Planowania i organizacji upraw IPR;
 3. Pielęgnacji gleby po wykonaniu zasiewów;
 4. Nawożenia integrowanych upraw rolniczych;
 5. Ochrony upraw rolniczych przed chorobami;
 6. Ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami;
 7. Środków ochrony roślin a ochrony środowiska;
 8. Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 9. Techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin;
 10. Sposobu dokumentowania prowadzonych działań w uprawach zgodnie z wymaganiami IPR;
 11. Kontroli IPR.

Szkolenie podstawowe kończy się wydaniem zaświadczenia na okres 5 lat. Po ich upływie należy przystąpić do szkolenia uzupełniającego.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
 • 400 zł – szkolenie podstawowe (2-dniowe)
 • 200 zł – szkolenie uzupełniające (1-dniowe)
Szkolenia w zakresie IPR będą prowadzone w grupach maksymalnie 30-osobowych. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do Pani Anny Kamińskiej pod numerem telefonu: 537 245 241 lub pod adresem e-mail: ania@agroplus.pl

Zapraszamy na najbliższe szkolenia podstawowe z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin – Rośliny rolnicze w terminach:
10.02.2024 r. – 11.02.2024 r.
02.03.2024 r. – 03.03.2024 r.


SZKOLENIE DLA DORADCÓW Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Szkolenie pn.: „Integrowana Produkcja Roślin bez tajemnic”.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie.

Szkolenie dedykowane jest dla doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z wymaganiami IPR.

Szkolenie odbędzie się w dniu 03.02.2024 roku w Olsztynie w Sali konferencyjnej przy ulicy Towarowej 9F w godzinach 9:00 – 16:00.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 537 245 241.


Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje cykl szkoleń

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje cykl szkoleń dla kandydatów na:

 1. Inspektora Rolnictwa Ekologicznego

  Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu produkcji ekologicznej, w tym znajomość przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, Główny Inspektor JHARS dokonuje wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego.

 2. Inspektora Sytemu Integrowanej Produkcji Roślin

  W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycie uprawnień Inspektora IP - nowoczesnego systemu jakości żywności, wykorzystującego w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Terminy szkoleń:
 1. 16.09.2023 r. – Rolnictwo Ekologiczne
 2. 30.09.2023 r. – Rolnictwo Ekologiczne i system Integrowanej Produkcji
Miejsce szkolenia:
Sala konferencyjna, ul. Towarowa 9 10-416 Olsztyn (budynek Agromy)
Czas trwania szkolenia:
 1. 16.09.2023 r. – 10:00 – 14:00
 2. 30.09.2023 r. – 10:00 – 16.00
Koszt szkolenia:
350 zł brutto za jedno szkolenie
Więcej informacji pod numerami telefonów:
Pytania merytoryczne dotyczące Rolnictwa Ekologicznego – 604 587 858
Pytania merytoryczne dotyczące Integrowanej Produkcji – 604 720 550
Kwestie organizacyjne - 89 534 44 50
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@agroplus.pl do 14.09.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy.doc


II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia

Po konferencji partnerzy stworzyli przygotowali także materiał informacyjny z poszczególnych wykładów przedstawionych podczas konferencji, który mogą Państwo pobrać na własny użytek:

Material_informacyjny_II_FORUM.pdf


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.” Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.

Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego w konferencji na temat zmian w rolnictwie w kontekście Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców. Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat
Konferencja "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?"

W dniach 17-18 października w Sile k. Olsztyna Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia oraz Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+ zorganizowało konferencję w ramach operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Celem operacji był udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji wypracowano wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem operacji jest też rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji jest zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki podczas dwudniowej konferencji pomiędzy ponad 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji (W-MIR, LGD "Południowa Warmia" oraz Stowarzyszenie Doradców), w tym rolnikami, doradcami, a także przedstawicielami innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego m.in. ARiMR, KOWR, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym efektem długofalowym jest rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób przez uczestników konferencji oraz poprzez materiał informacyjny.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: Informacje o konferencji

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat
Konferencja "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?"

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.

Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji mają zostać wypracowane wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat

Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie podpisało umowę nr 57/2021/US/DZP/POWR w dniu 22.02.2021 r. na przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na temat szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) składających się z 7 zadań można znaleźć w broszurze informacyjnej zamieszczonej w formie PDF: Informacje OgólneMateriały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
2. Plakat
3. Raport z badań na temat "Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich"
Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji pt.: „WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”,

realizuje badania, których efektem będą opracowane raporty dotyczące takiej problematyki, jak:
1. Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu
2. Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody”
3. Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji
4. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym
5. Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu
6. Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim
Badania są realizowane na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem operacji jest poznanie determinant i stanu zaawansowania procesu formowania się systemu przyczyniającego się do wdrażania dwóch wybranych inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Cele szczegółowe operacji obejmą:
1) Ocenę poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych w regionie.
2) Poznanie skali, zakresu i kierunków rozwoju różnych form współpracy w sektorze gospodarki żywnościowej.
3) Poznanie uwarunkowań mających wpływ na poprawę jakości żywności i oszczędzania zasobów wody.
4) Ocenę stanu i możliwości rozwoju wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony zasobów środowiska przyrodniczego oraz aktywności mieszkańców wsi w sferze wykorzystania zasobów wody.
5) Ocenę stanu i możliwości wdrażania na obszarach wiejskich wybranych działań mających związek z dwoma wybranymi specjalizacjami regionu, w tym z ekonomią wody i żywnością wysokiej jakości.

Efektem operacji - prowadzonych badań i sporządzonej analizy oraz konferencji - będzie wyposażenie przedstawicieli samorządów lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się problemami lokalnego rozwoju, a także przedsiębiorców wybranych sektorów, rolników oraz przedstawicieli środowiska naukowego w nową wiedzę pozwalającą na podejmowanie i wdrażania takich rozwiązań, które będą bardziej precyzyjnie niż dotychczas wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu na jego obszarach.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Raport z badań na temat "Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich"
Urban Garden 2.0

Projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie młodzieży "Urban Garden 2.0"
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Numer projektu: 2020-2-HU01-KA205- 078917
Początek projektu: 01-09-2020 - Koniec: 31-03-2022

Rok 2020 r. jest początkiem nowej dekady w kierunku realizacji strategii europejskiego zielonego ładu i powinny być podejmowane rzeczywiste działania skoncentrowane na kwestiach środowiskowych. Jest to obiecująca inicjatywa, ale w perspektywie krótkoterminowej pozostaje wiele do zrobienia w trybie pilnym. Musimy stale przypominać, że cele środowiskowe muszą być stale obecne w naszej agendzie gospodarczej, politycznej i społecznej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i osobistym. Młodzież musi być bardziej ambitna, aby podjąć działania w celu wdrożenia innowacyjnych podejść, dbać i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości. W gospodarce o obiegu zamkniętym musimy inspirować i przygotować młodzież do życia w zrównoważonym rozwoju i harmonii z naszym środowiskiem na szczeblu lokalnym i globalnym.

Projekt partnerstwa strategicznego "Urban Garden 2.0" to współpraca między organizacjami młodzieżowymi z Węgier, Włoch, Polski, Holandii i Szwecji. Partnerzy tego projektu są zgodni, że młodzież a w szczególności ich liderzy, pracownicy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą odgrywać ważną rolę we wdrażaniu europejskiego zielonego ładu, a ich potencjał musi zostać wzmocniony.

Szczegółowe cele projektu to:
- podniesienie świadomości na temat ogrodnictwa miejskiego i wyzwań środowiskowych oraz zmiany klimatu wśród młodzieży;
- rozwijanie kompetencji niezbędnych do zrównoważonego podejścia do życia wśród młodzieży;
- opracowanie metodologii nabywania miejskich umiejętności ogrodniczych;
- testowania innowacyjnych praktyk z krajów projektu poprzez wdrożenie ich w bazie projektu "zielona platforma";
- opracowanie młodzieżowej miejskiej platformy ogrodniczej, która spełnia obecne potrzeby młodzieży, działaczy i liderów młodzieżowych (np. w celu oszczędzania zasobów, wspierania zielonego wzrostu, rozsądnych wyborów odnośnie zrównoważonej żywność i mobilności);
- wzmocnienie poczucia inicjatywności młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, oraz wspieranie lokalnych społeczności dające instrument do rozpoczęcia nowego kroku od protestu do działania.

Elementy projektu:
1. Trzy spotkania projektowe: spotkanie inauguracyjne – on-line, spotkanie śródokresowe na Węgrzech, spotkanie podsumowujące – on-line.
2. Rozwój dwóch rezultatów prac intelektualnych:
1) Koncepcja ogrodnictwa miejskiego młodzieży,
2) Młodzieżowa miejska platforma ogrodnicza.
3. Cztery wydarzenia upowszechniające (w Szwecji, Holandii, na Węgrzech, we Włoszech).

Głównymi uczestnikami działań w ramach projektu będzie młodzież z organizacji partnerskich, pracownicy młodzieżowi i liderzy, wolontariusze, którzy pracują z młodzieżą na co dzień i stosują nieformalne metody kształcenia, aktywni w tematyce projektu, a także młodzież ze środowisk migracyjnych/uchodźców.

Projekt jest koordynowany przez Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Węgry i współfinansowany z Pogramu Unii Europejskiej: Erasmus+.

O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych

Projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych "Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych"
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji.
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-082273
Początek projektu: 01-11-2020 - Koniec: 31-10-2022

Celem partnerstwa jest zaprojektowanie i opracowanie Proinnowacyjnej Wielofunkcyjnej Platformy Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych (PIMP-VET) oraz zastosowanie platformy w kształceniu i szkoleniu zawodowym w zakresie nauk rolniczych w okresie 24 miesięcy. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania zastosowane na platformie, w nowatorski sposób zaprezentujemy wybrane kwalifikacje zawodowe, uwzględniając ich różnorodność oraz niezbędne metody nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej.

Wprowadzenie nowych metod i narzędzi kształcenia zawodowego umożliwi praktykom, instruktorom i słuchaczom praktyczną współpracę, w praktyce skuteczniejszą i bardziej praktyczną niż konwencjonalna, a także bardziej wyrazistą i wydajną niż tradycyjne zastosowanie technologii w nauczaniu.

Uczestnikami bezpośrednimi będą:
- Szkoły kształcące techników rolniczych, a także zainteresowane współpracą placówki kształcenia zawodowego o podobnym lub pokrewnym profilu;
- Firmy rolnicze zainteresowane odpowiednim przygotowaniem przyszłych pracowników do pracy w produkcji rolnej;
- inne placówki edukacyjne i szkoleniowe;

Projekt przewiduje:
1.Opracowanie metodologii przedstawiania kwalifikacji rolniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz niezbędnych metod nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej,
2. Zaprojektowanie systemu SHOW-VET od strony sprawności funkcjonalnej umożliwiającego prezentację zakresu Kwalifikacji oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do połączenia procesu nabywania kwalifikacji w akredytowanym podmiocie z dostępem on-line na stronie internetowej. 3. Rozwój systemu PIMP-VET z wykorzystaniem metod wdrażania produktów finalnych poprzez fazę planowania rozwiązania, testowanie i wdrażanie produktu finalnego,
4. Zaprojektowanie modelu użyteczności z jednoczesnym wdrożeniem na platformie SHOW-VET przez Wnioskodawcę i Partnerów projektu wybranych Kwalifikacji Zawodowych,
5. Zastosowania SHOW-VET w nauczaniu na kierunku rolnictwo.

Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie np. uatrakcyjnienie programu edukacyjnego, usprawnienie pracy jednostek dydaktycznych, podniesienie jakości kształcenia, stymulowanie uczenia się i pracy oraz pomoc kapitałowi ludzkiemu docierającemu do przedsiębiorstw stosujących podobne rozwiązania w praktyce gospodarczej i rolniczych procesach produkcyjnych.

Potencjalne długoterminowe korzyści takiego projektu obejmują możliwość dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. To także nauka praktycznych rozwiązań w edukacji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nawiązywaniu kontaktów, opracowywaniu lub przekazywaniu innowacji.

Elementy projektu:
1. 5 międzynarodowych spotkań projektowych.
2. Rozwój 5 rezultatów prac intelektualnych:
3. 2 wydarzenia upowszechniające (w Grecji, w Polsce).

Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej: Erasmus+ jest koordynowany przez Fundację Rodzice Szkole i realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Center For Vocational Training z Grecji, VsI Jaunimo ratas z Litwy i SAPS, n.o. ze Słowacji oraz Digital Break SP z o. o. z Polski.

O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe z dnia 14.06.2021 r.

Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu
14 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań oraz przygotowania raportu.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go czerwca 2021 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy opracowania raportu metodologicznego zawierającego wprowadzenie do tematyki badawczej, cel i zakres badania oraz narzędzi badawczych (6 kwestionariuszy wywiadu).
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 60 respondentów w obszarze inteligentnej specjalizacji "ekonomia wody", w tym wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy gospodarki komunalnej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 40 respondentów, właścicieli i osób wydzierżawiających instalacje lub ziemię na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 120 respondentów, przedstawicieli instytucji i organizacji funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa i obszarów wiejskich zainteresowani wdrażaniem inteligentnych specjalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 50 respondentów reprezentujących podmioty mające znaczenie w procesie podejmowania i rozwoju współpracy klastrowej w gospodarce żywnościowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 250 respondentów, rolników nt. oceny poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 80 respondentów nt. oceny stanu i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie studiów literatury przedmiotu, opracowanie wyników badań i ich przedstawienie w formie ekspertyz:

 1. Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu (min. objętość to 2 ark. wyd.)
 2. Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody” (min. objętość to 2 ark. wyd.)
 3. Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (min. objętość to 2,5 ark. wyd.)
 4. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym (min. objętość to 2 ark. wyd.)
 5. Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu (min. objętość to 3 ark. wyd.)
 6. Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (min. objętość to 3 ark. wyd.)
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i specjalistą w zakresie analizy statystycznej.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki.Zapytania ofertowe z dnia 06.09.2019 r.

Organizacja konferencji
09 Września 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go września 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Zapytanie ofertowe nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Zapytanie ofertowe nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.


Aktualizacja 30.09.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.Zapytania ofertowe z dnia 06.06.2019 r.

Eksperci do przeprowadzenia badań
06 Czerwca 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 20-go czerwca 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Zapytanie ofertowe nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Zapytanie ofertowe nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Zapytanie ofertowe nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.


Aktualizacja 21.06.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Protokół do zapytania ofertowego nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Protokół do zapytania ofertowego nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Protokół do zapytania ofertowego nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Protokół do zapytania ofertowego nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Protokół do zapytania ofertowego nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Protokół do zapytania ofertowego nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Protokół do zapytania ofertowego nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Protokół do zapytania ofertowego nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Protokół do zapytania ofertowego nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Protokół do zapytania ofertowego nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Transport
08 Września 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzelry realizacji 2-tygodniowych praktyk zagranicznych dla 36 osób w ramach projektu "Zawody przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-038140.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 r.

Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
09 Sierpnia 2017

Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, we współpracy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie oraz Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c., w okresie od 1.03.2017 r. do 15.11.2017 r. realizuje projekt pt.: „Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Celem prowadzonych studiów i analiz, w ramach operacji, jest zdiagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i tworzeniem partnerstw terytorialnych (trójsektorowych), jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Odbiorcami projektu, a jednocześnie uczestnikami badań są przedstawiciele sektorów życia społeczno-gospodarczego (w tym samorządy gmin i powiatów, LGD oraz inni przedstawiciele NGO i sektora gospodarczego, aktywni członkowie partnerstw terytorialnych), a także samorząd wojewódzki oraz instytucje naukowo-badawcze zajmujące się problemami funkcjonowania i rozwoju III sektora.

W załączeniu zapytania ofertowe dotyczące operacji:
Zap_1_2017-01_badania.docx - [DOCX]
Zap_2_2017-02_druk.docx - [DOCX]
Zap_3_2017_2.1_Redaktorzy.docx - [DOCX]
Zap_4_2017_2.2_autorzy_150.docx - [DOCX]
Zap_5_2017_2.3_Recenzenci.docx - [DOCX]Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2017 r.

Erasmus+
01 Lutego 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałóu,na potrzeby rezultatu pracy intelektualnei nr 2: [O2] Opracowanie materiałów szkoleniowych dla systemu e-learning w zakresie technik rolnictwa precyzyjnego i geoinformatyki na potrzeby projektu "Agro e-leatning" - rolnictwo precyzyjne z elernentami geoinformatyki realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017

Erasmus+
09 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałów na potrzeby rezultatu pracy intelektualnej nr 1: [O1] Zaprojektowanie systemu e-leaming do nauczania technik rolnictwa precyzyjnego oraz geoinformatyki (z bieżącym dostępem on-line) na potrzeby projektu o numerze 2016-1-PLOl-KA202-026754 "Agro elearning - rolnictwo precyzyjne z elemęntami geoinformatyki" realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 08.01.2017

Transport
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzeby 2 motlilności zagranicznych, 4-tygodniowych praktyk dla 42 osób (2 x 21 osób), w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu' finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 08.01.2017

Organizacja mobilności
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa turystyczna polegająca na organizacji mobilności zagranicznej dla 42 osób w Grecji, w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Kontakt

Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego jak i osobistych odwiedziń w biurze!

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
AGROPLUS+