Nasza strona używamy plików cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Nasza
Polityka Prywatności AKCEPTUJĘ
O stowarzyszeniu

Misją Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie naszych partnerów - rolników, przedsiębiorców a także samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz w tym głównie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje zasięgiem działania obszar całego kraju. Jesteśmy aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

Posiadamy odpowiednią bazę materialną (wyposażenie w sprzęt, systemy łączności i oprogramowanie) oraz merytorycznie przygotowany zespół doświadczonych ekspertów. Ponad to współpracujemy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich działającym przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Dokumenty do pobrania:
1. STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)
2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF)

AGROPLUS


AGROPLUS+

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów kompleksowo: od zapoznania się z możliwością pozyskania środków dla klienta, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych celem pozyskania finansowania z programów dotacyjnych do rozliczenia końcowego inwestycji.

Komu pomagamy?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz podmiotów z sektora rybackiego.


Gwarantujemy rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Z myślą o czasie naszych klientów przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem tj. monitorujemy realizację, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi i dokonujemy końcowego rozliczenia.


Zajmujemy się pomocą w pozyskaniu dofinansowania w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach takich programów jak:
Fundusze Europejskie   PROW 2014-2020
Fundusze Europejskie   PO RYBY 2014-2020
Fundusze Europejskie   Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie   Infrastruktura i Środowisko
Fundusze Europejskie   Wiedza Edukacja Rozwój
Fundusze Europejskie   Polska Cyfrowa
Fundusze Europejskie   Polska Wschodnia
Fundusze Europejskie   Europejska Współpraca Terytorialna
Fundusze Europejskie   Programy Regionalne dla województw:

dolnośląskie,     kujawsko-pomorskie,     lubelskie,     lubuskie,     łódzkie,
małopolskie,     mazowieckie,     opolskie,     podkarpackie,     podlaskie,     pomorskie,
śląskie,     świętokrzyskie,     warmińsko-mazurskie,     wielkopolskie,     zachodniopomorskie.

Doświadczenie

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców obejmuje swoją działalnością obszar całego kraju. Posiadamy osobowość prawną i możemy być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dysponujemy odpowiednim zapleczem biurowym, jak i merytorycznie przygotowanym zespołem doświadczonych ekspertów. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców zrealizowało dotychczas szereg projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach takich programów jak:
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
jak również korzystając ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Rozwoju oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Bieżąca działalność Stowarzyszenia polega na świadczeniu usług doradczych w zakresie pozyskania funduszy unijnych.
Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia objęliśmy pomocą ok. 10000 podmiotów.

Nasi Partnerzy

Aktualności

Konferencja "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?"

W dniach 17-18 października w Sile k. Olsztyna Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia oraz Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+ zorganizowało konferencję w ramach operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Celem operacji był udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji wypracowano wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem operacji jest też rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji jest zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki podczas dwudniowej konferencji pomiędzy ponad 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji (W-MIR, LGD "Południowa Warmia" oraz Stowarzyszenie Doradców), w tym rolnikami, doradcami, a także przedstawicielami innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego m.in. ARiMR, KOWR, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym efektem długofalowym jest rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób przez uczestników konferencji oraz poprzez materiał informacyjny.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: Informacje o konferencji

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat
Konferencja "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?"

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.

Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji mają zostać wypracowane wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
Plakat

Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie podpisało umowę nr 57/2021/US/DZP/POWR w dniu 22.02.2021 r. na przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na temat szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) składających się z 7 zadań można znaleźć w broszurze informacyjnej zamieszczonej w formie PDF: Informacje OgólneMateriały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
2. Plakat
3. Raport z badań na temat "Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich"
Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji pt.: „WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”,

realizuje badania, których efektem będą opracowane raporty dotyczące takiej problematyki, jak:
1. Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu
2. Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody”
3. Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji
4. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym
5. Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu
6. Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim
Badania są realizowane na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem operacji jest poznanie determinant i stanu zaawansowania procesu formowania się systemu przyczyniającego się do wdrażania dwóch wybranych inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Cele szczegółowe operacji obejmą:
1) Ocenę poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych w regionie.
2) Poznanie skali, zakresu i kierunków rozwoju różnych form współpracy w sektorze gospodarki żywnościowej.
3) Poznanie uwarunkowań mających wpływ na poprawę jakości żywności i oszczędzania zasobów wody.
4) Ocenę stanu i możliwości rozwoju wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony zasobów środowiska przyrodniczego oraz aktywności mieszkańców wsi w sferze wykorzystania zasobów wody.
5) Ocenę stanu i możliwości wdrażania na obszarach wiejskich wybranych działań mających związek z dwoma wybranymi specjalizacjami regionu, w tym z ekonomią wody i żywnością wysokiej jakości.

Efektem operacji - prowadzonych badań i sporządzonej analizy oraz konferencji - będzie wyposażenie przedstawicieli samorządów lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się problemami lokalnego rozwoju, a także przedsiębiorców wybranych sektorów, rolników oraz przedstawicieli środowiska naukowego w nową wiedzę pozwalającą na podejmowanie i wdrażania takich rozwiązań, które będą bardziej precyzyjnie niż dotychczas wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu na jego obszarach.

Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Raport z badań na temat "Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich"
Urban Garden 2.0

Projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie młodzieży "Urban Garden 2.0"
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Numer projektu: 2020-2-HU01-KA205- 078917
Początek projektu: 01-09-2020 - Koniec: 31-03-2022

Rok 2020 r. jest początkiem nowej dekady w kierunku realizacji strategii europejskiego zielonego ładu i powinny być podejmowane rzeczywiste działania skoncentrowane na kwestiach środowiskowych. Jest to obiecująca inicjatywa, ale w perspektywie krótkoterminowej pozostaje wiele do zrobienia w trybie pilnym. Musimy stale przypominać, że cele środowiskowe muszą być stale obecne w naszej agendzie gospodarczej, politycznej i społecznej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i osobistym. Młodzież musi być bardziej ambitna, aby podjąć działania w celu wdrożenia innowacyjnych podejść, dbać i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości. W gospodarce o obiegu zamkniętym musimy inspirować i przygotować młodzież do życia w zrównoważonym rozwoju i harmonii z naszym środowiskiem na szczeblu lokalnym i globalnym.

Projekt partnerstwa strategicznego "Urban Garden 2.0" to współpraca między organizacjami młodzieżowymi z Węgier, Włoch, Polski, Holandii i Szwecji. Partnerzy tego projektu są zgodni, że młodzież a w szczególności ich liderzy, pracownicy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą odgrywać ważną rolę we wdrażaniu europejskiego zielonego ładu, a ich potencjał musi zostać wzmocniony.

Szczegółowe cele projektu to:
- podniesienie świadomości na temat ogrodnictwa miejskiego i wyzwań środowiskowych oraz zmiany klimatu wśród młodzieży;
- rozwijanie kompetencji niezbędnych do zrównoważonego podejścia do życia wśród młodzieży;
- opracowanie metodologii nabywania miejskich umiejętności ogrodniczych;
- testowania innowacyjnych praktyk z krajów projektu poprzez wdrożenie ich w bazie projektu "zielona platforma";
- opracowanie młodzieżowej miejskiej platformy ogrodniczej, która spełnia obecne potrzeby młodzieży, działaczy i liderów młodzieżowych (np. w celu oszczędzania zasobów, wspierania zielonego wzrostu, rozsądnych wyborów odnośnie zrównoważonej żywność i mobilności);
- wzmocnienie poczucia inicjatywności młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, oraz wspieranie lokalnych społeczności dające instrument do rozpoczęcia nowego kroku od protestu do działania.

Elementy projektu:
1. Trzy spotkania projektowe: spotkanie inauguracyjne – on-line, spotkanie śródokresowe na Węgrzech, spotkanie podsumowujące – on-line.
2. Rozwój dwóch rezultatów prac intelektualnych:
1) Koncepcja ogrodnictwa miejskiego młodzieży,
2) Młodzieżowa miejska platforma ogrodnicza.
3. Cztery wydarzenia upowszechniające (w Szwecji, Holandii, na Węgrzech, we Włoszech).

Głównymi uczestnikami działań w ramach projektu będzie młodzież z organizacji partnerskich, pracownicy młodzieżowi i liderzy, wolontariusze, którzy pracują z młodzieżą na co dzień i stosują nieformalne metody kształcenia, aktywni w tematyce projektu, a także młodzież ze środowisk migracyjnych/uchodźców.

Projekt jest koordynowany przez Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Węgry i współfinansowany z Pogramu Unii Europejskiej: Erasmus+.

O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych

Projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych "Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych"
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji.
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-082273
Początek projektu: 01-11-2020 - Koniec: 31-10-2022

Celem partnerstwa jest zaprojektowanie i opracowanie Proinnowacyjnej Wielofunkcyjnej Platformy Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych (PIMP-VET) oraz zastosowanie platformy w kształceniu i szkoleniu zawodowym w zakresie nauk rolniczych w okresie 24 miesięcy. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania zastosowane na platformie, w nowatorski sposób zaprezentujemy wybrane kwalifikacje zawodowe, uwzględniając ich różnorodność oraz niezbędne metody nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej.

Wprowadzenie nowych metod i narzędzi kształcenia zawodowego umożliwi praktykom, instruktorom i słuchaczom praktyczną współpracę, w praktyce skuteczniejszą i bardziej praktyczną niż konwencjonalna, a także bardziej wyrazistą i wydajną niż tradycyjne zastosowanie technologii w nauczaniu.

Uczestnikami bezpośrednimi będą:
- Szkoły kształcące techników rolniczych, a także zainteresowane współpracą placówki kształcenia zawodowego o podobnym lub pokrewnym profilu;
- Firmy rolnicze zainteresowane odpowiednim przygotowaniem przyszłych pracowników do pracy w produkcji rolnej;
- inne placówki edukacyjne i szkoleniowe;

Projekt przewiduje:
1.Opracowanie metodologii przedstawiania kwalifikacji rolniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz niezbędnych metod nauczania i weryfikacji wiedzy podczas pracy wychowawczej,
2. Zaprojektowanie systemu SHOW-VET od strony sprawności funkcjonalnej umożliwiającego prezentację zakresu Kwalifikacji oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do połączenia procesu nabywania kwalifikacji w akredytowanym podmiocie z dostępem on-line na stronie internetowej. 3. Rozwój systemu PIMP-VET z wykorzystaniem metod wdrażania produktów finalnych poprzez fazę planowania rozwiązania, testowanie i wdrażanie produktu finalnego,
4. Zaprojektowanie modelu użyteczności z jednoczesnym wdrożeniem na platformie SHOW-VET przez Wnioskodawcę i Partnerów projektu wybranych Kwalifikacji Zawodowych,
5. Zastosowania SHOW-VET w nauczaniu na kierunku rolnictwo.

Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie np. uatrakcyjnienie programu edukacyjnego, usprawnienie pracy jednostek dydaktycznych, podniesienie jakości kształcenia, stymulowanie uczenia się i pracy oraz pomoc kapitałowi ludzkiemu docierającemu do przedsiębiorstw stosujących podobne rozwiązania w praktyce gospodarczej i rolniczych procesach produkcyjnych.

Potencjalne długoterminowe korzyści takiego projektu obejmują możliwość dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. To także nauka praktycznych rozwiązań w edukacji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nawiązywaniu kontaktów, opracowywaniu lub przekazywaniu innowacji.

Elementy projektu:
1. 5 międzynarodowych spotkań projektowych.
2. Rozwój 5 rezultatów prac intelektualnych:
3. 2 wydarzenia upowszechniające (w Grecji, w Polsce).

Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej: Erasmus+ jest koordynowany przez Fundację Rodzice Szkole i realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Center For Vocational Training z Grecji, VsI Jaunimo ratas z Litwy i SAPS, n.o. ze Słowacji oraz Digital Break SP z o. o. z Polski.

O bieżących pracach tego bardzo ciekawego i ważnego przedsięwzięcia będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.Materiały do pobrania w formacie PDF:
1. Informacje Ogólne
Raport z badań

Raport z badań nt.: Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.
16.10.2019

Raport do pobrania w formacie PDF:
1. Raport z badań
Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

"Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

W dniach 08-12 lipca br. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zrealizowała operację pn. „Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.
Operacja zrealizowana została w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
W wyjeździe studyjnym wzięło udział 46 osób tj. rolnicy - przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, doradcy z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszania „Południowa Warmia”, tj. przedstawicieli partnerów dodatkowych operacji.
Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń w tematyce podejmowania współpracy i realizacji przez rolników wspólnych projektów na rzecz rozwoju sektora rolnego na przykładzie belgijskich praktyk w tym zakresie, rozszerzone o wiedzę na temat funkcjonowania zrzeszeń ogólnoeuropejskich. Zakładany cel został osiągnięty poprzez spotkanie z przedstawicielami 3 organizacji będących formami współpracy rolników, producentów żywności i innych grup społecznych w Belgii, a także wizytację 4 gospodarstw.
Podczas wyjazdu 9 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji Boeren Bruxsel Paysans, ukierunkowanej na rolnictwo zrównoważone na obszarze podmiejskim i miejskim Brukseli. Misją projektu jest produkcja i przetwórstwo zdrowej żywności metodami ekologicznymi dla konsumentów z Brukseli oraz eliminacja pośredników poprzez skrócenie łańcucha dostaw żywności, ma też na celu uczynić stolicę przykładem rolnictwa miejskiego. Zrzesza ona producentów warzyw, owoców, ziół oraz oferuje im doradztwo w zakresie metodyki i agrotechniki upraw, doboru odpowiednich odmian oraz szeroko pojętej ekonomii produkcji i sprzedaży. W ramach tego projektu grupa studyjna wizytowała dwa gospodarstwa. Pierwsze stanowiło pola doświadczalne zagospodarowane w ramach Boeren Bruxsel Paysans przez 8 ogrodników, drugie założone przez kolejnych 9 osób pod nazwą „Le Champ du Chaudron”. Stowarzyszeni ogrodnicy prowadzą działalność edukacyjną z zakresu uprawy warzyw i gospodarowania zgodnie z zasadami premakultury. W obydwu farmach produkuje się ekologiczne warzywa i owoce, sprzedawane bezpośrednio z pola, w formie tzw. „koszyków” czyli gotowych zestawów warzyw i owoców oraz na targowisku. Tego dnia grupa zapoznała się się z funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w Brukseli, która zapewnia szczegółową analizę polityki, programów i ważnych tematów w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Sieć jest ośrodkiem wymiany informacji w dziedzinie praktycznego funkcjonowania oraz sposobów usprawniania polityki, programów, projektów i innych inicjatyw związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
Realizując cel wyjazdu w dniu 10 lipca grupa spotkała się także organizacją działającą na poziomie europejskim tj. COPA COGECA, zrzeszającą producentów rolnych poprzez krajowe organizacje rolnicze, spółdzielnie, związki hodowców i producentów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. COPA COGECA jest najważniejszą organizacją lobbingową zrzeszającą producentów i organizacje rolnicze. Prowadzi ona rozmowy z europarlamentarzystami i przedstawia postulaty dotyczące rolnictwa w Komisji Europejskiej. Tego samego dnia grupa studyjna wizytowała kolejne ekologiczne gospodarstwo o nazwie „Le champ des possibles”, działające od 2016 roku. Warzywa i owoce wyprodukowane w gospodarstwie sprzedawane są w formie tzw. koszyków opłacanych w rocznym abonamencie, jednak w porównaniu z poprzednimi gospodarstwami w tym przypadku klienci osobiście zbierają z plantacji zakupione warzywa i owoce. Gospodarstwo ma dodatkowo charakter edukacyjny, ponieważ ludzie dowiadują się, że ekologiczne produkty nie muszą mieć idealnego wyglądu, o skutkach zjawisk pogodowych m.in. suszy na produkcję rolniczą. Obszar gospodarstwa jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, organizowane są tam także pikniki rodzinne. Wizyta w gospodarstwie była jednocześnie spotkaniem z przedstawicielem organizacji Liege Food and Land Belt (CATL), w której jest ono zrzeszone. Organizacja ta powstała w 2013 roku i ma ona na celu zmobilizowanie regionu Liège do działania na skracania łańcucha dostaw ekologicznej żywności wysokiej jakości. Jej długoterminowym celem wybiegającym na 25 lat w przyszłość jest zwiększenie udziału lokalnych i zdrowych produktów do 50 % lokalnego koszyka konsumpcyjnego.
11 lipca grupa wizytowała kolejne gospodarstwo rolne, w którym zlokalizowana jest serowarnia Le Plateau du Gerny. Gospodarstwo serowarskie powstało dzięki inicjatywie dwu rolniczek Anne Walhin-Lecaillé i Viviane Maillen-Evrard, które pozyskały fundusze z funduszu Leader na uruchomienie serowarni. Tygodniowa produkcja to 120 kg sera, która powstaje z 1200 litrów mleka, roczna ponad 6000 kg sera z około 60-70 tysięcy litrów mleka, pozyskiwanych z gospodarstw położonych w pobliżu. Sprzedaż odbywa się bezpośrednio z gospodarstwa oraz w handlu obwoźnym. Wizytowane gospodarstwo było przykładem dywersyfikacji dochodów poprzez sprzedaż bezpośrednią, skracanie łańcucha dostaw oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej tj. przetwórstwa. Ostatniego dnia wizyty studyjnej grupa odwiedziła także ekologiczną spółdzielnię rolniczą Agricovert, która skupia różnych producentów w regionie, których głównym celem jest sprzedaż lokalnych produktów po uczciwej i opłacalnej cenie. Spółdzielnię w 2010 roku założyło 4 producentów rolnych, którzy przygotowywali wspólnie 40 koszyków zawierających produkty wytworzone w ich gospodarstwach. Obecnie spółdzielnia skupia 35 producentów i obsługuje 900 osób. Od 2015 roku powstał sklep stacjonarny. W ramach spółdzielni sprzedaż produktów i płodów rolnych odbywa się poprzez zamówienia internetowe tzw. koszyków. Jest to przykład zrzeszenia rolników, wykorzystujących współpracę do skrócenia łańcucha dystrybucji wytwarzanych w swoich gospodarstwach płodów rolnych i wytworzonych w nich produktów żywnościowych.
Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat belgijskich doświadczeń zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym z wyjazdu opracowanym przez partnerów dodatkowych operacji (link poniżej) lub też do kontaktu w tej sprawie z naszym biurem.

Materiały warte zobaczenia:
1. Materiał informacyjny nt. wyjazdu studyjnego
2. Zdjęcia z wyjazdu


Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

"Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: "Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich".Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"
projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – projekt I

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób (25K) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn.

W wyniku realizacji projektu 25 osób zwiększy swoją aktywność społeczną lub zawodową, a 5 osób podejmie zatrudnienie.

Wartość projektu: 417 784, 35 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 355 116, 69 zł

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji - Ryn I.
2. Formularz rekrutacyjny - Ryn I.
3. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - Ryn I.Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"
projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – projekt II

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób (13K, 11M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn.

W wyniku realizacji projektu 24 osoby zwiększą swoją aktywność społeczną lub zawodową, a 5 osób podejmie zatrudnienie.

Wartość projektu: 417 437, 98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 354 822, 28 zł

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji - Ryn II.
2. Formularz rekrutacyjny - Ryn II.
3. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - Ryn II.Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"
projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – projekt III

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 28 osób (25K, 3M),  w tym 7 ON (4K, 3M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn.

W wyniku realizacji projektu 28 osób zwiększy swoją aktywność społeczną lub zawodową, a 6 osób podejmie zatrudnienie.

Wartość projektu: 417 945, 25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 355 253, 46 zł

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji - Ryn III.
2. Formularz rekrutacyjny - Ryn III.
3. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - Ryn III.

Wyjazd studyjny na Węgry i Słowację

"Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"

W dniach 1-6 października 2018 r. odbył się wyjazd studyjny na Węgry i Słowację w ramach operacji pn. „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny.” Operacja zrealizowana została w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Załączniki:
1. Materiał informacyjny opracowany przez Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur oraz Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla uczestników operacji: „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”, realizowanej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Informacje z wyjazdu studyjnego Węgry Słowacja.
3. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa RolniczegoKonkurs nr 2/2018

"Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”.Zawody Przyszłości

"XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych"
20-21 Kwietnia 2018 ,

W dniach 20-21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbył się etap okręgowy XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w czasie której wraz z partnerem projektu promowaliśmy efekty projektu: Zawody Przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej.
Wśród uczestników olimpiady było 132 uczniów wraz z opiekunami z 57 szkół zawodowych z 8 województw. Zmagania uczestników w poszczególnych blokach tematycznych oceniał Komitet Okręgowy reprezentowany przez 50 ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk.
W czasie dwudniowej imprezy uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję poznać założenia oraz efekty projektu realizowanego wspólnie przez konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2017-31.20.2018 i aktualnie jest w fazie promocji i upowszechniania rezultatów projektu.
Udział w OWIUR był jednym z wielu zaplanowanych działań promocyjnych.
W czasie spotkania uczniowie i nauczyciele zapoznali się z prezentacją multimedialną przedstawiajacą najważniejsze cele i efekty projektu. Odbyły się również indywidualne spotkania z organizatorami i uczestnikami projektu w czasie których promowany był sam projekt ale również programy Erasmus+ oraz POWER.

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu

Prezentacja:
Prezentacja projektu w formacie PDFPodsumowanie

"Projekt popularyzujący praktyczne wykorzystywanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego na półmetku!"
30 Listopad 2017 ,

Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu „AGRO e-learning – Precision Farming with Elements of Geoinformatics” (2016-1-PL01-KA202-026754), w tym osiągnięcia rezultatów pracy intelektualnej. Opracowanie wyników działań projektowych w formie użytecznej do zastosowania w przyszłej pracy kształcących się obecnie młodych rolników z pewnością przełoży się na wydajniejsze funkcjonowanie branży rolniczej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji:
Kompletna treść podsumowaniania projektu w formacie PDFKomunikat

"Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego"
13 Listopad 2017 ,

Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, we współpracy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie oraz Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c., w okresie od 3.08.2017 r. do 15.11.2017 r. realizowało operację/projekt pt. „Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Więcej informacji:
Kompletna treść komunikatu w formacie PDF

Aktualności

Grecja | Praktyka zawodowa
26 Listopad 2017


Aktualności

Grecja | Praktyka zawodowa
19 Maja 2017


Aktualności

Grecja | Praktyka zawodowa
05 Kwietnia 2017


Erasmus +

"Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu"
21 Marca 2017 ,

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje Projekt pn.: "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu dwudziestu uczniów klas I, II i III Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zostało skierowanych na czterotygodniową praktykę zawodową w Grecji.
Praktyka będzie realizowana w dniach 6 marca - 31 marca 2017 r. W programie przewidziano wiele atrakcji takich jak: wizyty w gospodarstwach rolnych, salonie oraz warsztacie maszyn i urządzeń rolniczych, zakładzie sortowania owoców, zakładzie przetwórstwa dżemów, na Uniwersytecie w Larissie, farmie owiec i bydła w rejonie Skotiny.
Podczas dwóch pierwszych tygodni w Grecji uczniowie będą planować i wykonywać zabiegi uprawowe, dobierać rośliny do warunków klimatyczno - glebowych i ekonomicznych danego regionu oraz poznawać zasady nawożenia na plantacjach kiwi i granatów w rejonie Larisy, oliwek w rejonie Leptokarii i kiwi w rejonie Panteleimonu. Odwiedzą gospodarstwo ekologiczne Fructus Olympo. Na Uniwersytecie w Larissie zapoznają się z hydroponiczną uprawą pomidorów i ogórków, a także uprawą bakłażanów i papryki.
Trzeci tydzień praktyki związany będzie z kierunkami chowu zwierząt gospodarskich, ich żywieniem i pielęgnacją. Uczestnicy praktyki spotkają się z hodowcami zwierząt. Odwiedzą też firmy zajmujące się ich skupem.
W czwartym tygodniu pobytu w Grecji praktykanci zapoznają się z podstawami dotyczącymi przetwórstwa żywności oraz sporządzania dokumentacji związanej ze sprzedażą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Odwiedzą zakłady produkcji fety w rejonie Larisy i Litochoro. Planowanie działań marketingowych w agrobiznesie oraz obsługę administracyjną firmy poznawać będą w zakładzie produkcji wina i przetwórstwa spożywczego.
Dodatkową atrakcją dla uczestników są programy kulturowo - krajoznawcze. W ramach wycieczek przewidziana jest m.in. wizyta w nadmorskiej miejscowości w celu poznania metod połowu małż, rejs statkiem i towarzyszenie w połowie małż oraz wizyta w klasztorze Meteory i dolinie Tembi, gdzie praktykanci zapoznają się z metodą pisania ikon. Uczestnictwo w projekcie będzie niewątpliwie cennym doświadczeniem na początku drogi zawodowej przyszłych techników agrobiznesu.

Więcej informacji:
http://www.zsrcudzynowice.edu.pl/Nowa/index.php
https://www.facebook.com/Agrofuture-327182207683702/?fref=ts


Pomoc dla rolników

Na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
5 Luty 2016 , Rolnictwo

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Więcej informacji:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchamia-pomoc-dla-rolnikow-na-inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-osn.html


Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
4 Luty 2016 , Programy Operacyjne

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2.

Więcej informacji:
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2232&sp=1


Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
3 Luty 2016 , Programy Operacyjne

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji:
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2231&sp=1

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe z dnia 14.06.2021 r.

Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu
14 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań oraz przygotowania raportu.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go czerwca 2021 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy opracowania raportu metodologicznego zawierającego wprowadzenie do tematyki badawczej, cel i zakres badania oraz narzędzi badawczych (6 kwestionariuszy wywiadu).
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 60 respondentów w obszarze inteligentnej specjalizacji "ekonomia wody", w tym wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy gospodarki komunalnej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 40 respondentów, właścicieli i osób wydzierżawiających instalacje lub ziemię na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 120 respondentów, przedstawicieli instytucji i organizacji funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa i obszarów wiejskich zainteresowani wdrażaniem inteligentnych specjalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 50 respondentów reprezentujących podmioty mające znaczenie w procesie podejmowania i rozwoju współpracy klastrowej w gospodarce żywnościowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 250 respondentów, rolników nt. oceny poziomu innowacyjności gospodarstw rolnych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań wśród min. 80 respondentów nt. oceny stanu i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie studiów literatury przedmiotu, opracowanie wyników badań i ich przedstawienie w formie ekspertyz:

  1. Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu (min. objętość to 2 ark. wyd.)
  2. Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody” (min. objętość to 2 ark. wyd.)
  3. Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (min. objętość to 2,5 ark. wyd.)
  4. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym (min. objętość to 2 ark. wyd.)
  5. Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu (min. objętość to 3 ark. wyd.)
  6. Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim (min. objętość to 3 ark. wyd.)
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i specjalistą w zakresie analizy statystycznej.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2021/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczy pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki.Zapytania ofertowe z dnia 06.09.2019 r.

Organizacja konferencji
09 Września 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go września 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Zapytanie ofertowe nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Zapytanie ofertowe nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.


Aktualizacja 30.09.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.Zapytania ofertowe z dnia 06.06.2019 r.

Eksperci do przeprowadzenia badań
06 Czerwca 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 20-go czerwca 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Zapytanie ofertowe nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Zapytanie ofertowe nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Zapytanie ofertowe nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.


Aktualizacja 21.06.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Protokół do zapytania ofertowego nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Protokół do zapytania ofertowego nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Protokół do zapytania ofertowego nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Protokół do zapytania ofertowego nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Protokół do zapytania ofertowego nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Protokół do zapytania ofertowego nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Protokół do zapytania ofertowego nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Protokół do zapytania ofertowego nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Protokół do zapytania ofertowego nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Protokół do zapytania ofertowego nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Transport
08 Września 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzelry realizacji 2-tygodniowych praktyk zagranicznych dla 36 osób w ramach projektu "Zawody przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-038140.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 r.

Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
09 Sierpnia 2017

Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, we współpracy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie oraz Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c., w okresie od 1.03.2017 r. do 15.11.2017 r. realizuje projekt pt.: „Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Celem prowadzonych studiów i analiz, w ramach operacji, jest zdiagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i tworzeniem partnerstw terytorialnych (trójsektorowych), jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Odbiorcami projektu, a jednocześnie uczestnikami badań są przedstawiciele sektorów życia społeczno-gospodarczego (w tym samorządy gmin i powiatów, LGD oraz inni przedstawiciele NGO i sektora gospodarczego, aktywni członkowie partnerstw terytorialnych), a także samorząd wojewódzki oraz instytucje naukowo-badawcze zajmujące się problemami funkcjonowania i rozwoju III sektora.

W załączeniu zapytania ofertowe dotyczące operacji:
Zap_1_2017-01_badania.docx - [DOCX]
Zap_2_2017-02_druk.docx - [DOCX]
Zap_3_2017_2.1_Redaktorzy.docx - [DOCX]
Zap_4_2017_2.2_autorzy_150.docx - [DOCX]
Zap_5_2017_2.3_Recenzenci.docx - [DOCX]Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2017 r.

Erasmus+
01 Lutego 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałóu,na potrzeby rezultatu pracy intelektualnei nr 2: [O2] Opracowanie materiałów szkoleniowych dla systemu e-learning w zakresie technik rolnictwa precyzyjnego i geoinformatyki na potrzeby projektu "Agro e-leatning" - rolnictwo precyzyjne z elernentami geoinformatyki realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017

Erasmus+
09 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałów na potrzeby rezultatu pracy intelektualnej nr 1: [O1] Zaprojektowanie systemu e-leaming do nauczania technik rolnictwa precyzyjnego oraz geoinformatyki (z bieżącym dostępem on-line) na potrzeby projektu o numerze 2016-1-PLOl-KA202-026754 "Agro elearning - rolnictwo precyzyjne z elemęntami geoinformatyki" realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 08.01.2017

Transport
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzeby 2 motlilności zagranicznych, 4-tygodniowych praktyk dla 42 osób (2 x 21 osób), w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu' finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 08.01.2017

Organizacja mobilności
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa turystyczna polegająca na organizacji mobilności zagranicznej dla 42 osób w Grecji, w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Kontakt

Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego jak i osobistych odwiedziń w biurze!

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
AGROPLUS+